Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca wiedzę z pogranicza psychologii i onkologii. Jej celem jest łagodzenie psychologicznych następstw diagnozy i poprawa jakości życia osób z chorobą nowotworową. Psychoonkologia zajmuje się przede wszystkim kondycją psychiczną osób dotkniętych nowotworem. Psychoonkolog może już pomóc i wspierać chorych onkologicznie i ich rodziny
od momentu zdiagnozowania choroby, poprzez leczenie – do wyleczenia, nawrotu choroby aż do kresu życia i w trakcie przeżywania żałoby.
Wsparcie i porady mogą dotyczyć:

 • aktualnej sytuacji chorego,
 • reakcji na ograniczenia i trudności wynikające z choroby,
 • konfliktów w rodzinie jakie rodzi zachowanie chorego,
 • planów leczenia i konieczności angażowania się w nie rodziny,
 • umieszczenie w hospicjum,
 • lęku i obawy o przyszłość,
 • lęku przed bólem, cierpieniem, niesamodzielnością wynikającą z choroby,
 • stosunku do bólu i cierpienia,
 • obawy przed odrzuceniem przez rodzinę,
 • negatywnego bilans życiowego,
 • niezaspokojenych potrzeb psychicznych, kulturowych, duchowych, innych,
 • trudności w godzeniu się na aktualną sytuację i ograniczenia, obawy przed ostrym nawrotem choroby, przed śmiercią i innymi zagrożeniami.
 • W pracy wykorzystuję elementy Racjonalnej Terapii Zachowania oraz terapii Simontonowskiej. Podstawowym celem tej metody jest poprawa jakości życia „tu i teraz” we wszystkich podstawowych sferach naszego istnienia.

Psychoonkologia - cennik:

 • Porada psychoonkologa: 50 min – 100 zł
 • Konsultacja psychoonkologa: 50 min – 100 zł
 • Wizyta psychoonkologa w domu pacjenta: 50 min – 120 zł

<br