Porada psychologiczna jest formą oddziaływań psychologa nastawioną na rozwiązanie zgłaszanego przez klienta, jego rodzinę lub opiekuna problemu. Porady psychologiczne dotyczą wszystkich niepokojących klienta spraw, sytuacji, wydarzeń mający wpływ na pogarszający się stan jego zdrowia psychicznego. Wczesne rozwiązywanie problemów poprzez porady, zapobiega zaostrzeniu się stanu psychicznego i rozwojowi niekorzystnych zmian psychicznych.

  Porady mogą być związane z:

 • obawami o ważne życiowe sprawy,
 • z konfliktami wynikającymi ze złego społecznego funkcjonowania,
 • z nagłymi zmianami zachodzącymi w życiu,
 • trudnościami w wypełnianiu codziennych obowiązków,
 • lęków o przyszłość,
 • innych problem nurtujących pacjenta.
  Konsultacja psychologiczna jest oceną stanu psychicznego, a także funkcjonowania osoby w środowisku rodzinnym, zawodowym, społecznym. Celem konsultacji jest identyfikacja trudności pacjenta oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową.
  Konsultacja psychologiczna jest wskazana w przypadkach:
 • jeśli doświadczasz trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • jeśli odczuwasz zbyt silne lub nieadekwatne w danej sytuacji emocje i uczucia,
 • jeśli przeżywasz w życiu sytuacje trudne, kryzysowe, z którymi nie potrafisz sobie poradzić,
 • jeśli twoje zachowanie wydaje się nieprzystosowawcze, nieadekwatne
  i dostrzegasz objawy niepokojących zaburzeń,
 • jeśli doświadczasz objawów nerwicowych i/lub lękowych,
 • inne powody, które wpływają na subiektywne poczucia cierpienia.
  Psychologiczna Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Celem interwencji kryzysowej jest zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia psychicznego, oraz przeciwdziałanie bezpośrednim i odległym następstwom kryzysu psychologicznego i zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowanie lęku.
  Wskazaniem do interwencji kryzysowej jest
 • przeżycie przez osobę nagłego wydarzenia: choroba, rozwód, śmierć, uraz fizyczny lub psychiczny,
 • nagła utrata sprawności i inne wydarzenia, które mogą grozić załamaniem psychicznym, utratą sensu życia, koncepcji własnej osoby,
 • występowanie myśli samobójczych,
 • utrata systemów radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Psychologia - cennik:

 • Konsultacja psychologiczna: 50 min – 100 zł
 • Porada psychologiczna: 50 min – 100 zł
 • Interwencja psychologiczna: 50 min – 100 zł
 • Terapia psychologiczna: 50 min – 100 zł

Diagnoza psychologiczna:

 • Badanie osobowości: 100 zł-250 zł
 • Badanie temperamentu: 100 zł-150 zł
 • Badanie inteligencji: 100 zł- 150 zł
 • Inne testy: 100 zł- 150 zł