TERAPIA PSYCHOLOGICZNA jest wstępną formą pomocy psychologicznej dla osób doświadczających problemów, trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Celem terapii psychologicznej jest osiągnięcie przez chorego optymalnego poziomu funkcjonowania.
Rodzaje terapii psychologicznej:

 • stymulująca rozwój bądź utrzymująca aktualny stan procesów poznawczych
  i emocjonalnych,
 • wspierająca,
 • opieka paliatywna.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO–BEHAWIORALNA jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań.
W nurcie terapii poznawczo – behawioralnej zakłada się, że przyczyną wielu problemów natury psychologicznej są zaburzenia systemu myśli – emocji- zachowania. Terapeuta próbuje ustalić jakie przekonania, myśli czy wartości stoją
za konkretnymi zachowaniami i emocjami pacjenta. Udział w terapii poznawczo-behawioralnej pomaga pacjentom w rozpoznawaniu głównych treści poznawczych, przekonań na temat siebie, innych ludzi, świata i przyjęciu bardziej realistycznego, przystosowawczego nastawienia, które prowadzi do ich lepszego samopoczucia, bardziej funkcjonalnego zachowania lub zmniejszenia ich wzbudzenia fizjologicznego.
Terapia ta przynosi wymierne korzyści w radzeniu sobie z takimi problemami jak:

 • lęku i napadów paniki,
 • fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii),
 • depresji,
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego (natręctw),
 • zaburzenia osobowości,
 • przewlekłego bólu, przewlekłego zmęczenia,
 • zaburzeń zachowania i emocji,
 • zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,
 • zespołu stresu pourazowego,
 • inne problemy natury psychicznej.

Psychoterapia - cennik:

 • Terapia psychologiczna: 50 min – 100 zł
 • Psychoterapia poznawczo–behawioralna: 50 min – 100 zł