Terapia ekspozycji stosowana w wirtualnej rzeczywistości

Słowa kluczowe: Wirtualna rzeczywistość; Terapia, Ekspozycja, Fobie, PTSD, Zaburzenialękowe Autor – Elżbieta Dryja Streszczenie Technologia VR już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku była stosowana w medycyniedo wizualizacji złożonych danych medycznych, z upływem czasu i przeprowadzonych badańrozszerzono technologię, która znalazła zastosowanie również w psychologii i psychiatrii.Cały czas trwają działania rozbudowujące gammę zastosowań technologii WirtualnejRzeczywistości, co znalazło …